Finansowanie UE na lata 2021-2027

Udostępnij:

Fundusze unijne 2021-2027 Pakiet rozporządzeń o funduszach europejskich dla polityki spójności 2021-2027 oficjalnie pojawił się 30 czerwca 2021 r. Kto i na co może otrzymać wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spójności lub Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS)?

Fundusze Europejskie 2021-2027

Unia Europejska udzieliła Polsce wsparcia w wysokości 76 mld euro w obszarach innowacji, transportu, sieci cyfrowych i ekologii. Wspiera również zatrudnienie, edukację, włączenie społeczne, lepszą opiekę zdrowotną i zrównoważony rozwój.

Częścią pakietu są następujące rozporządzenia:

 • - Rozporządzenia dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), oraz Funduszy Spójności (FS),
 • - Rozporządzenia dotyczące Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).
 • - Rozporządzenie Interreg
 • - Rozporządzenie w sprawie Funduszu na rzecz Sprawiedliwego Przekształcenia (FST),
 • - Rozporządzenie ramowe.

Kogo i co może wspierać EFRR/Fundusz Spójności?

EFRR oraz Fundusz Spójności są częścią ogólnego celu wzmocnienia spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej w Unii.

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego zapewnia wsparcie:

 • - Inwestycje infrastrukturalne
 • - działania w dziedzinie badań stosowanych i innowacji, które obejmują badania przemysłowe, projektowanie eksperymentalne i studia wykonalności
 • - inwestycje w dostęp do usług
 • - Inwestycje produkcyjne w MŚP, inwestycje mające na celu ochronę istniejących i tworzenie nowych miejsc pracy
 • - tworzenie miejsc pracy
 • - sprzęt, oprogramowanie oraz wartości niematerialne i prawne
 • - tworzenie sieci, współpraca, dzielenie się doświadczeniami i działania związane z klastrami innowacyjnymi, w tym między organizacjami badawczymi, instytucjami publicznymi i przedsiębiorstwami.
 • - działania informacyjne, komunikacyjne i badawcze
 • - pomoc techniczna

Podstawą gospodarki europejskiej są małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP), dlatego też EFRR powinien nadal wspierać ich rozwój poprzez wzmacnianie trwałego wzrostu i konkurencyjności.

W przypadku inwestycji produkcyjnych w przedsiębiorstwach innych niż MŚP, pomoc może być udzielana

 • - jeżeli obejmują one współpracę z MŚP w zakresie badań lub innowacji
 • - jeżeli promują one efektywność energetyczną lub środki w zakresie energii odnawialnej
 • - jeżeli są dokonywane w małych przedsiębiorstwach, przedsiębiorstwach o średniej kapitalizacji lub przedsiębiorstwach o średniej kapitalizacji
 • - jeżeli są dokonywane w małych przedsiębiorstwach lub przedsiębiorstwach o średniej kapitalizacji w celu prowadzenia działalności badawczej lub innowacyjnej.

Dostępne jest wsparcie z Funduszu Spójności:

 • - Inwestowanie w ochronę środowiska, które obejmuje korzystne dla środowiska inwestycje, które są związane ze zrównoważonym rozwojem, energetyką, energią, ze szczególnym uwzględnieniem energii odnawialnej.
 • - Inwestycje TEN-T
 • - Pomoc techniczna
 • - Informacje, działania komunikacyjne i badania

Beneficjentami mogą być organizacje pracowników i pracodawców, organizacje pozarządowe lub charytatywne, uczelnie i organy rządowe, a także publiczne i prywatne instytucje związane z edukacją, ochroną zdrowia i przedsiębiorstwami.

Jesteś z Krakowa i chcesz pozyskać dotacje z Funduszy Unijnych? Sprawdź, kto może Ci w tym pomóc! Wejdź na http://ctp.edu.pl/dotacje-unijne/nphl/jestes-z-krakowa-i-chcesz-pozyskac-dotacje-z-funduszy-unijnych-sprawdz-kto-moze-ci-w-tym-pomoc.html

Fundusze Europejskie

Jaki jest wkład pozostałych funduszy?

EFS+ wspiera państwa członkowskie i regiony w ich dążeniu do osiągnięcia wysokiego poziomu zatrudnienia, sprawiedliwej ochrony socjalnej oraz wykwalifikowanej i odpornej siły roboczej, gotowej do wejścia w świat pracy w przyszłości. Wspiera on również integracyjne i spójne społeczeństwa, które dążą do eliminacji ubóstwa i realizacji europejskiego filaru praw socjalnych.

"Europejska Współpraca Terytorialna" (Interreg), promująca współpracę pomiędzy państwami członkowskimi i ich regionami w ramach Unii, jak również pomiędzy państwami członkowskimi i ich regionami a innymi terytoriami lub krajami i terytoriami (KTZ), lub organizacjami integracji regionalnej i organizacjami współpracującymi.

Fundusz na rzecz sprawiedliwych przemian zapewni wsparcie dla ludzi, gospodarek i środowiska na terytoriach, które stoją w obliczu poważnych trudności społeczno-gospodarczych w okresie przejściowym na drodze do osiągnięcia unijnych celów na 2030 r. w zakresie energii i klimatu.

Jak można skorzystać z tego wsparcia?

Każde państwo członkowskie przygotowuje umowę partnerską, która nakreśla strategiczne kierunki programowania i ustalenia zapewniające skuteczne i efektywne wykorzystanie środków z EFRR i EFS+, Funduszu Spójności, FST. Umowa jest przedkładana Komisji przed lub po przedłożeniu pierwszego programu.

Każde państwo członkowskie powinno przygotować Umowę Partnerską. Dokument ten powinien być zwięzły i strategiczny i będzie wykorzystywany przez Komisję i państwa członkowskie do negocjowania kształtu programów EFRR i EFS+, Funduszu Spójności i FSS.

Polska zakończyła konsultacje społeczne w sprawie Umowy Partnerstwa. Obecnie pracuje nad konkretnymi programami operacyjnymi zarówno na poziomie krajowym, jak i regionalnym.

0 Komentarze

Socialmedia

Warte uwagi

Jak się ubrać na weekendowe wyjście?

Wiosna i lato to ulubione pory roku wielu osób. Wreszcie można zrzucić z siebie ciężkie buty, płaszcze i ocieplane kurtki. Wyjść na zewnątrz, wyruszyć rowerem na przejażdżkę i spotkać...

Pogoda w Krakowie