Jaka jest rola notariusza i czym się zajmuje?

Udostępnij:

Notariat to zawód zaufania publicznego, który obejmuje intercyzę i umowy sprzedaży nieruchomości. Dotyczy to również spraw spadkowych. Jaka jest rola notariusza i o co można go zapytać?

Czym zajmuje się notariusz?

Notariuszem może być pełnomocnik, który jest uprawniony do sporządzania aktów notarialnych i dokonywania innych czynności, które zgodnie z polskim prawem wymagają obecności notariusza. Czynności te reguluje ustawa z dnia 14 lutego 1991 roku - Prawo o notariacie. Notariusz udziela również stronom wszelkich niezbędnych informacji dotyczących dokonywanych czynności. Dokumenty sporządzone przez notariusza, czy to w przypadku tworzenia spółek, aktów własności czy przenoszenia własności spadków, mają gwarancję zgodności z prawem. Umowy notarialne dotyczące sprzedaży nieruchomości, kwestie spadkowe, intercyzy i inne dokumenty są również przygotowywane w celu zminimalizowania sporów sądowych. Czym jest notariusz, w czym może pomóc i kiedy warto udać się do niego zamiast do sądu?

Umowa sprzedaży nieruchomości

Aby kupić lub sprzedać dom, mieszkanie, działkę lub inną nieruchomość, należy podpisać umowę u notariusza w formie aktu notarialnego. Zgodnie z polskim prawem osoba sporządzająca taką umowę musi być notariuszem. Umowa sprzedaży nie jest jedynym dokumentem, który należy podpisać w kancelarii. Jeśli na przykład mieszkanie lub dom znajduje się w obszarze rewitalizacji, konieczne jest również podpisanie umowy warunkowej.

Ważne jest podpisanie umowy przedwstępnej, a także umowy sprzedaży nieruchomości. Taka forma (w przeciwieństwie do umowy cywilnoprawnej), daje pewność co do realizacji jej warunków, a w przypadku niewywiązania się stron z warunków umowy, praw sprzedającego lub kupującego można dochodzić na drodze sądowej.

Profesjonalna obsługa czynności notarialnych - sprawdź na https://notariusz-rusek.pl/

Intercyza u notariusza

Intercyza to kolejny dokument, który można uzyskać u notariusza w formie aktu notarialnego. Jest to umowa małżeńska, która wprowadza rozdzielność majątkową (w przeciwieństwie do wspólności majątkowej). Intercyza oznacza, że małżonkowie będą mieli rozdzielność majątkową, gdy tylko podpiszą ją u notariusza.

Zarówno przyszli, jak i obecni małżonkowie mogą sporządzić intercyzę - na przykład, jeśli jedna ze stron ma problemy finansowe. Istnieją różne rodzaje intercyzy, w tym takie, które wyłączają, rozszerzają, przywracają lub ograniczają wspólność majątkową. Forma intercyzy zależy od okoliczności i oczekiwań każdej pary. Pamiętaj, że obecność notariusza i potwierdzenie przez niego pisemnego dokumentu są niezbędne, aby był on ważny w świetle prawa.

Notariusz

Notariusz może załatwić sprawy spadkowe szybciej niż sąd

Ze sprawami spadkowymi można udać się do sądu lub do notariusza. Druga opcja, czyli wizyta u notariusza, to uproszczony proces, który prowadzi do sporządzenia przez notariusza dokumentu zwanego aktem poświadczenia dziedziczenia. Dokument ten zawiera informacje o spadkobiercach i udziale w spadku, który otrzymują. Zasadniczo wszyscy spadkobiercy muszą być obecni w kancelarii i wyrazić zgodę. Notariusz pobiera wówczas niską opłatę, która jest stała niezależnie od wielkości lub wartości spadku.

Jeśli strony w sprawie spadkowej nie są w stanie dojść do porozumienia, jedyną opcją jest przejście przez system sądowy. Jest to proces długotrwały (ponieważ konieczne jest znalezienie daty, która będzie odpowiednia dla wszystkich stron) i kosztowny (jeśli konieczne jest zatrudnienie adwokata).

Inne dokumenty u notariusza

Notariusz nadzoruje wiele innych czynności w kancelarii, w tym przygotowywanie intercyz i umów sprzedaży lub przeniesienia własności nieruchomości. Poświadcza on swoim podpisem i obecnością różne czynności dokonywane przez swoich klientów. Nadaje im to moc prawną dokumentu. Akty notarialne muszą być stosowane w przypadku niektórych dokumentów, takich jak pełnomocnictwa, umowy dotyczące użytkowania wieczystego (przeniesienie, zrzeczenie się lub przedłużenie użytkowania), umowy ustanawiające odrębną własność lokali oraz umowy darowizny.

Notariusze zajmują się również sporządzaniem różnego rodzaju poświadczeń notarialnych, takich jak poświadczenia podpisów oraz zgodności kopii z oryginałem. Poświadczanie podpisów i zgodności kopii z oryginałem, sporządzanie protokołów, testamentów, oświadczeń, a także sporządzanie protestów czeków i weksli trasowanych.

0 Komentarze

Socialmedia

Warte uwagi

Małoformatowe płytki Equipe – skąd ich...

Płytki Equipe to jedna z wielu propozycji na rynku, która cieszy się wielkim uznaniem klientów. Nie bez powodu – cechują się niezwykłą trwałością, a do tego wiele z nich...

Pogoda w Krakowie